Voorwaarden teamtent.
  Per vereniging is maximaal 1 tent toegestaan.
  De tent mag niet groter zijn dan 6/4 meter.
  Tenten mogen tussen 8:30 en 9:30 worden geplaatst en kunnen pas aan het eind van de dag worden weggehaald.
  Tenten moeten worden voorzien van contra gewichten om ze op de plek te houden.
  Het is niet toegestaan om haringen in de ondergrond te slaan.
  Evt schade ontstaan door bijv omwaaien van de tent zullen op de inschrijver worden verhaald.