Reglement Wintercompetitie 2023 – 2024

1. De competitie wordt georganiseerd door de ATB-vereniging Oldebroek.
2. De wedstrijden worden verreden onder de reglementen van de KNWU.
3. Deelname staat open voor rijder vanaf 5 jaar die minimaal in het bezit zijn van een lidmaatschap en startlicentie van de KNWU. Indien men hier niet over beschikt kan dit via een dag-startlicentie. Er mag ook worden deelgenomen met een E-bike maar doen buiten mededingen mee.
4. De competitie bestaat uit 6 wedstrijden voor de jeugd en 5 wedstrijden voor alle categorieën boven 15 jaar. Voor de eindklassering is er bij alle categorieën één (1) schrapwedstrijd. Om voor de eindstand in het klassement in aanmerking te komen moet bij de jeugd aan 5 wedstrijden en de leeftijden boven 15 jaar aan 4 wedstrijden als deelnemer vertrekken, één van deze 4 wedstrijden zal de finalewedstrijd moeten zijn. Eindklassering wordt opgemaakt op basis van het aantal wedstrijden.
5. Puntentoekenning is alleen van toepassing als de wedstrijd reglementair wordt uitgereden. Een deelnemer die op aanwijzing van de jury uit de wedstrijd wordt genomen, kan door de jury worden geklasseerd. Voor de uitslag per wedstrijd is de tijdwaarneming doorslaggevend en niet het visuele zicht. In het geval van uitval van het systeem beslist de jury.
6. De startopstelling wordt bepaald door de tussenstand van het algemeen klassement, bij gelijk aantal punten is de laatste wedstrijd bepalend. Voor de opstelling van de eerste wedstrijd zal worden geloot.
7. Klassering voor 16 jaar en ouder. Veldrijders en mountainbikers worden in volgorde van aankomst achter elkaar genoteerd. Er wordt een apart dag- en eindklassement opgemaakt voor 16+, 35+, 50+ en dames. Dames en meisjes krijgen een eigen puntentelling. Bij de jeugd worden in alle categorieën, na elke wedstrijd, drie willekeurig gekozen deelnemers gehuldigd.
8. Aan het eind van de competitie worden er in alle categorieën aparte klassementen opgemaakt tussen dames en heren. Per categorie worden in de categorieën van de 16+ de eerste drie gehuldigd, bij de dames is dit afhankelijk van aantal deelnemers. Bij de jeugd worden de eerste vijf jongens en eerste vijf meisjes gehuldigd. Overige kinderen die hebben voldaan aan het aantal wedstrijden krijgen een herinnering.
9. Bij een gelijke stand in het eindklassement is de finalewedstrijd bepalend voor de volgorde in het eindklassement.
10. Puntentelling bij de wedstrijden zoals staat bij punt 23.
11. Deelnemers dienen tijdens inrijden en wedstrijd altijd een helm te dragen. Ouders die tijdens het inrijden met hun kind meerijden dienen ook een helm te dragen, bij het niet dragen kan de jury overgaan tot diskwalificatie van de deelnemer.
12. Inrijden is alleen toegestaan na vrijgeven van het parcours, er mag ook niet worden ingereden als er wedstrijden worden gereden. Bij constatering kunnen er sancties worden opgelegd.
13. Deelname is alleen toegestaan indien rijder in bezit is van een MyLaps chip. Als men niet in het bezit is van een chip kan deze per wedstrijd gehuurd worden. Kosten voor het huren zijn € 5,– per wedstrijd, de chip dient direct na de wedstrijd weer te worden ingeleverd bij de inschrijving. Bij huur van een chip dient een automatische incassomachtiging te worden ondertekend zodat bij verlies of niet inleveren van de chip €100,00 geïncasseerd kan worden.
14. Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van een goed werkende transponder. Geen goed werkende transponder betekent geen klassering. Deelnemers met een eigen transponder zijn er zelf verantwoordelijk voor dat deze werkt.
15. De leeftijd op de datum van de eerste wedstrijd van de competitie bepaald in welke categorie men fietst. In deze categorie doet hij/zij de hele competitie mee, ook als hij/zij tijdens de competitie de leeftijd bereikt voor een oudere categorie. Een deelnemer die tijdens de competitie de leeftijd bereikt van de oudere jeugdklasse wordt de mogelijkheid geboden om aan deze competitie mee te doen. Wil men later toch nog meedoen in de oudere klasse dan is dit mogelijk maar vervallen alle verdiende punten.
Terug naar de verlaten klasse is dan ook niet meer mogelijk. Een deelnemer van de categorie 35+ mag, als die dat wil, deelnemen in de categorie 16+. Iemand uit de 50+ mag dan ook meedoen in categorie 35+.
16. Bij uitvallen tijdens de wedstrijd dient men zich af te melden bij de jury.
17. De deelnemers dienen de aanwijzingen van de jury/organisatie op te volgen.
18. De deelnemers kunnen de organisatie niet aansprakelijk stellen voor geleden schade voor, tijdens of na de wedstrijd.
19. Fietsen mogen geen uitstekende delen hebben, standaard. Ook is het niet toegestaan om tijdens de wedstrijden op de woensdagavond verlichting op de fiets te voeren.
20. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de jury en/of organisatie waar tegen geen beroep mogelijk is.
21. Tijdens de wedstrijden worden er opnamen, foto en/of film, gemaakt en na elke wedstrijd een uitslag. Met het akkoord gaan van dit reglement wordt ook akkoord gegaan met het plaatsen van deze gegevens op sociale media.
22. Deelnemer dient akkoord te gaan met het reglement voordat kan worden ingeschreven.
23. De puntentelling voor alle categorieën:
Bij de finalewedstrijd dubbele punten.

De puntentelling voor alle categorieën:

Klassering: Punten: Klassering: Punten: Klassering: Punten:
1 75 18 37 35 20
2 70 19 36 36 19
3 65 20 35 37 18
4 60 21 34 38 17
5 55 22 33 39 16
6 53 23 32 40 15
7 51 24 31 41 14
8 49 25 30 42 13
9 47 26 29 43 12
10 45 27 28 44 11
11 44 28 27 45 10
12 43 29 26 46 9
13 42 30 25 47 8
14 41 31 24 48 7
15 40 32 23 49 6
16 39 33 22 50 + 5
17 38 34 21 Uitval 3

De uitslag is definitief een halfuur na de finish van de wedstrijd, opmerkingen over de uitslag
kan men richten aan de voorzitter van de jury.
henk.reurink@hetnet.nl, 06 25535617