Reglement loopfietscompetitie 2022 – 2023
1. De competitie wordt georganiseerd door de ATB-vereniging Oldebroek.
2. De wedstrijden worden verreden onder de reglementen van de KNWU.
3. Deelname staat open voor kinderen van 2 t/m 5 jaar.
4. De competitie bestaat uit 3 wedstrijden. Voor de eindklassering tellen de 2 beste resultaten mee, één van deze 2 wedstrijden zal de finalewedstrijd moeten zijn. Iedereen deelnemer wordt in het klassement opgenomen op volgorde van punten
5. De startopstelling wordt bepaald door de tussenstand van het algemeen klassement, bij gelijk aantal punten is de laatste wedstrijd bepalend. Voor de opstelling van de eerste wedstrijd zal worden geloot.
6. Bij de loopfietsen worden in beide categorieën, na elke wedstrijd, drie willekeurig gekozen deelnemers gehuldigd.
7. Aan het eind van de competitie worden er in beide categorieën klassementen opgemaakt en de eerste vijf gehuldigd, overige kinderen krijgen een herinnering. Bij een gelijke stand in het eindklassement is de finalewedstrijd bepalend voor de volgorde in het eindklassement.
8. Puntentelling bij de wedstrijden zoals staat bij punt 17.
9. Deelnemers dienen tijdens inrijden en wedstrijd altijd een helm te dragen.
10. De leeftijd op de datum van de eerste wedstrijd van de competitie bepaald in welke categorie wordt deelgenomen, in deze categorie doet hij/zij de hele competitie mee.
11. Bij uitvallen tijdens de wedstrijd dient men zich af te melden bij de jury.
12. De deelnemers dienen de aanwijzingen van de jury/organisatie op te volgen.
13. De deelnemers kunnen de organisatie niet aansprakelijk stellen voor geleden schade voor, tijdens of na de wedstrijd.
14. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de jury en/of organisatie waar tegen geen beroep mogelijk is.
15. Tijdens de wedstrijden worden er opnamen, foto en/of film, gemaakt en na elke wedstrijd een uitslag. Met het akkoord gaan van dit reglement wordt ook akkoord gegaan met het plaatsen van deze gegevens op sociale media.
16. Deelnemer dient akkoord te gaan met het reglement voordat kan worden ingeschreven.
17. De puntentelling voor alle categorieën:

Klassering: Punten: Klassering: Punten: Klassering: Punten:
1 75 18 37 35 20
2 70 19 36 36 19
3 65 20 35 37 18
4 60 21 34 38 17
5 55 22 33 39 16
6 53 23 32 40 15
7 51 24 31 41 14
8 49 25 30 42 13
9 47 26 29 43 12
10 45 27 28 44 11
11 44 28 27 45 10
12 43 29 26 46 9
13 42 30 25 47 8
14 41 31 24 48 7
15 40 32 23 49 6
16 39 33 22 50 + 5
17 38 34 21 Uitval 3

De uitslag is definitief een halfuur na de finish van de wedstrijd, opmerkingen over de uitslag kan men richten aan de voorzitter van de jury.

henk.reurink@hetnet.nl, 06 25535617

Je kunt het reglement hieronder downloaden.
Reglement loopfietscompetitie 22-23